Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

bloodywrists
0882 9d88 390
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
bloodywrists
6368 a800 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
bloodywrists
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viairmelin irmelin
bloodywrists
1311 787b 390
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viairmelin irmelin
bloodywrists
8140 7d7f 390
Reposted from0 0 viairmelin irmelin
bloodywrists
3988 6f85 390
Reposted fromlittlestories littlestories viairmelin irmelin
bloodywrists
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaMigotliwa Migotliwa
bloodywrists
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaMigotliwa Migotliwa
bloodywrists
bloodywrists
0845 1cd8 390
4144 5725 390

everythingfox:

Happy Foxy Tuesday! 🦊🐾

Juniper’s Instagram

bloodywrists
6368 a800 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
bloodywrists
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viairmelin irmelin
bloodywrists
1311 787b 390
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viairmelin irmelin
bloodywrists
8140 7d7f 390
Reposted from0 0 viairmelin irmelin
bloodywrists
3988 6f85 390
Reposted fromlittlestories littlestories viairmelin irmelin
bloodywrists
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaMigotliwa Migotliwa
bloodywrists
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaMigotliwa Migotliwa
bloodywrists
bloodywrists
0845 1cd8 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl