Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

bloodywrists
0882 9d88 390
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
bloodywrists
6368 a800 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
Sponsored post
feedback2020-admin
bloodywrists
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viairmelin irmelin
bloodywrists
1311 787b 390
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viairmelin irmelin
bloodywrists
8140 7d7f 390
Reposted from0 0 viairmelin irmelin
bloodywrists
3988 6f85 390
Reposted fromlittlestories littlestories viairmelin irmelin
bloodywrists
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaMigotliwa Migotliwa
bloodywrists
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaMigotliwa Migotliwa
bloodywrists
bloodywrists
0845 1cd8 390
4144 5725 390

everythingfox:

Happy Foxy Tuesday! 🦊🐾

Juniper’s Instagram

July 04 2015

bloodywrists
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
bloodywrists
4504 41ad 390
Reposted frommaniamania maniamania viairmelin irmelin
6929 4c88 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
bloodywrists
9090 2ae5 390
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viairmelin irmelin
bloodywrists
3000 0b63 390
friend
Reposted frommoralna moralna viaspaceships spaceships
bloodywrists
1556 c808 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaspaceships spaceships
bloodywrists
7559 33ec 390
Reposted fromrol rol viaspaceships spaceships
bloodywrists
Reposted fromoski oski viatoffifee toffifee

July 02 2015

bloodywrists
0867 84fd 390
Panie ministrze...
Reposted fromEDi EDi viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...